Arete Sanat, adını aldığı “Arete” sözcüğünün içerdiği “erdem, iyilik, mükemmellik ve en yüksek insan potansiyeline ulaşma” yaklaşımını içselleştirmiştir. Arete Sanat, erdem ile sanatı özdeşleştirerek sanata saygı ve sanatta saygınlık temel ilkesini benimsemektedir. Arete Sanat, ülke sanatına ve sanatçısına sahip çıkan, bu değerlerin bilincine varan, onları koruyan, erdemli, bilinçli bir kültür-sanat toplumunun oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Arete Sanat Galerisi, kaliteyi en üst noktada tutan duruşu, sağlam ilkeleri, sanata ve sanatçıya değer veren yaklaşımı ve yüksek hedefleriyle saygın bir sanat galerisi olma amacıyla yola çıkmıştır. Arete Sanat için sanat ve sanatçının saygı ile korunması, ülke sanatının yaşatılması, tanıtılması, genç kuşakların sanata özendirilmesi esastır.

Arete Sanat, internalizes the approach of “reaching virtue, goodness, excellence and the highest human potential” as the meaning of word “Arete”. Arete Sanat embraces the fundamental principle of respect to arts and respectability in arts by identifying virtue and art with each other.

Arete Sanat, aims to assist in constitution of a rigtheous, concious, cultured-society which claims its own country’s art and artists, aware of their values, and protects them. With the stance that sustaining highest quality, established principles and the approach esteeming art and artists, Arete Sanat Gallery, sets out to be a proper art gallery.Protecting art and artists with respect, perpetuating art and making it known in our land,encouraging young generations about art is essential to Arete Sanat.

Basında Biz