BAHRİ GENÇ (15.07.1963, Erzurum)

Bahri Genç 1963’te Erzurum’da doğdu.

1982’de İDGSA’ya girdi.1992’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Devrim Erbil Atölyesini Yüksek Resim mezunu olarak bitirdi.

1987 yılından itibaren karma ve 1990 yılından itibaren de kişisel sergilerine başladı.

1994 yılında MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, sanatta yeterlilik’e (Resim) başladı.

1995’de Almanya’dan,Türk-Alman ortak firması Nazar Holiday’dan Türkiye konulu resimler yapması için Düsseldorf’a davet edildi. Burada bir ay kadar resimler yaptı.

1997-2003 yılları arasında özel okullarda öğretmenlik yaptı. Bazı resimleri, İstanbul Basın Müzesi, İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Balıkesir Devrim Erbil Müzesi ve özel kolleksiyonlarda bulunmaktadır.

Halen MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, 2007’den beri Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği’nde 2. Başkan olarak görev yapmaktadır.

Çalışmalarını İstanbul ‘daki atölyesinde sürdürmektedir.

Sergi Açılış

ARETE

SANAT GALERİSİ

2010-2011 sanat sezonunu Adnan Turani Sergisi ile başlatan, Hayati Misman, Ekrem Kahraman, Hüsamettin Koçan, Süleyman Saim Tekcan, İbrahim Balaban, Zafer Gençaydın Sergileri ile yoluna devam eden Arete Sanat Galerisi’nde bu ay Bahri GENÇ sergisi yer alıyor.

Bahri Genç, (1963 Erzurum) 1992’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Devrim Erbil Atölyesi’ni Yüksek Resim mezunu olarak bitirdi.

1995’te Türkiye konulu resimler yapması için davet aldığı Düsseldorf’da bir süre çalıştı. Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği’nde 2. Başkan olarak görev yapan sanatçı, İstanbul’da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bahri Genç, soyutlamacı tekniği ile tanınıyor. İnsanı ve doğayı yeni bir biçimde kavrayan, özgün fırça çalışmaları ile beğeni kazanan Genç için Ruşen Eşref Yılmaz, “Her sanatçı gibi o da sanatsal yolculuğunda büyük ustaların soluklarıyla beslenmiş, yapıtlarını tek tek etüt ederek adeta paletlerini koklamıştır. O Rembrandt’ın paletidir. Rubens’in, Tiziano’nun, Delacroix’nın, Velazguez’in paletidir” diyor.

Onun, “soyuta evrilen figüratif resim” bağlamında yeni bir soluk olarak tanımlanan resimlerinde; altyapı sağlamlığına dayalı şiirsel ve lirik bir duyarlık göze çarpıyor.

Arete Sanat Galerisi’ndeki Bahri Genç sergisinde, portreler, figürlü kompozisyonlar ve sanatçının plastik dili içinde biçimlenen, belli bir üslup bütünlüğü taşıyan büyük boyutlu işler yer alıyor.

Sergi, 07 Mayıs saat 18.00’de açılacak ve 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Arete Sanat, serginin dijital katalogu yanısıra “Bahri Genç” imzalı bir de kitap hazırladı.

Sanatçıyla sanatsever arasındaki bağı güçlendirmeyi ilke edinen Arete Sanat Galerisi; kaliteyi en üst noktada tutan duruşu, sanata ve sanatçıya değer veren yaklaşımı, yüksek hedefleri ve sunduğu farklı hizmetlerle Ankara sanat yaşamında kısa sürede edindiği saygın yeri özenle koruyor.

Ülkemizin en önemli sanatçıları ile sanatseverleri buluşturmayı sürdüren Arete Sanat, 4 Haziran 2011’de açılacak Karma Sergi ile bu sezonu tamamlayacak.