DEVRİM ERBİL

1937 yılında Salihli’de doğdu.

1955’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girdi. Galeride Halil Dikmen’in, atölyede Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi oldu. 1959 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Y. Resim Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl “Soyutçu 7’ler” gurubunu kurdu.

1962 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne asistan oldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Cevat Dereli Atölyelerinde ve Galeri’de görev yaptı. 1963’de Altan Gürman, Adnan Çoker, Sarkis ve Tülay Tura ile “Mavi Grup”u kurdu.

1965’de İspanya Hükümeti’nin sanat bursunu kazandı, İspanya, İtalya, Fransa’da sanat inceleme ve araştırmaları yaptı. 1966-69 yıllarında İstanbul Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’nda “temel sanat eğitimi” dersleri verdi.

1968’de Yılın Genç Ressamı seçildi. 1969’da Türkiye Çağdaş Ressamlar Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. 1970 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Fakültesi’nde “DGS Akademileri Doçenti” unvanını aldı. Aynı yıl İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde atölye sorumlusu olarak görevlendirildi.

1971-77 yılları arasında Erbil Sanat Atölyesi’ni Gülsün Erbil ile birlikte kurdu ve yönetti.

1975’de Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı yaptı. 1979-1982 yılları arasında Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü görevinde bulundu, “Resim-Heykel Müzeleri Derneği”nin kurulmasına öncülük etti.

1981 yılında l.D.G.S.A. Resim Anasanat Dalı’nda profesörlüğe yükseltildi. Yıldız Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Restorasyon Anabilim Dalı’nda ve M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde profesör olarak görev yaptı. 1985’de M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı’na, 1988’de de Yıldız Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı’na atandı. 1989 yılında Yıldız Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda açılan “Serigrafi” Bölümü’nün yürütücülüğü ile görevlendirildi. M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Sinema TV Anasanat Dalı’nda dersler verdi.

Devrim Erbil yurtdışında pek çok karma sergi açtı. Türk sanatını tanıtan sergilerin komiserliğini yaptı. İskenderiye, Belgrat, Sofya ve Kuveyt’te sanat üzerine konferanslar verdi, yazıları yayınlandı. Sanatçının eserleri İstanbul - Ankara - İzmir Resim ve Heykel Müzelerinde, Bükreş Modern Sanatlar Müzesi’nde, Banja Luka Umnetnicka Galerija’da, Ben and Abby Grey Foundation Koleksiyonu’nda, Ankara Milli Kütüphane Koleksiyonu’nda, yurtiçi ve yurtdışında resmi kurumlarda ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. 1991 yılında Devlet Sanatçısı ünvanını aldı.

Sergi Açılış

Seramik

Halı Resimler

Batik Resimler